GT Connect

Wat is GT Connect?

Met GT Connect heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Realisatie een dienst verworven waarmee de afhandeling van spraakverkeer (inclusief spraakverkeer ten behoeve van klantcontactcentra) voor de aangesloten gemeenten wordt verzorgd.

De deelnemers maken gebruik van aanvullende communicatiefaciliteiten, waaronder chat -, presence -, conferencing – en collaboratie- functionaliteit. De leverancier levert naast deze functionaliteiten ook diensten te leveren op het gebied van beheer, onderhoud en integratie met bestaande bedrijfsomgevingen en systemen.

VNG heeft de raamovereenkomst GT Connect gesloten met Atos. 

Atos biedt een online platform dat gemeenten, teams en individuen in staat stelt effectief en efficiënt samen te werken, ongeacht de locatie en het tijdstip. Daarnaast biedt Atos ook een geïntegreerd Klant Contact Centrum. Door middel van een omnichannel-oplossing stelt dit de gemeente in staat beter met haar burgers te communiceren. Het resultaat is een transformatie van de manier waarop gemeenten, burgers, bedrijven en instellingen communiceren en samenwerken. Om dit mogelijk te maken, ondertekenden VNG en Atos vrijdag 13 september 2019 in Den Haag de officiële overeenkomst.

De onboarding van de eerste groep gemeenten is van start gegaan en 131 entiteiten – waaronder gemeenten en Shared Service Centers – zullen gebruik gaan maken van de dienstverlening die onder GT Connect valt. Uiteindelijk worden 250 gemeenten aangesloten. De oplossing van Atos draagt onder meer bij aan een meer efficiënt telefoonverkeer, interne collaboratie en een betere communicatie via de Klant Contact Centra van gemeenten.

Wat kan Looking Up betekenen tijdens de voorbereiding op GT Connect?

Looking Up Projectmanagement & Consultancy kan een deelnemer adviseren bij het opstellen van een inventarisatie van de huidige situatie en het invullen van de quick scan. Naast een technische inventarisatie (Site Survey) zullen daarbij functionaliteit en processen in kaart gebracht worden.
Op basis van de inventarisatie van de huidige situatie zal een beschrijving opgesteld worden waarin gedefinieerd wordt hoe functioneel ‘As is’ overgegaan kan worden naar een nieuw platform. Hierbij worden tevens de vereisten opgesteld van verbonden systemen en applicaties.

Onboarding en migratie

Nadat de voorbereidingsfase is afgerond wordt gestart met de onboarding en migratie, met als resultaat migratie van de huidige telefonieomgeving naar GT Connect. Looking Up kan met ruim 25 jaar ervaring in projectmanagement van telefonie / Unified Communications / infrastructuur het projectmanagement voor de deelnemer zodat u daar zelf niet iemand voor hoeft aan te wijzen en iemand aan het roer heeft staan die van de hoed en de rand weet.

Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, zie onze Contact pagina.